Hopp til innhold

Kursoversikt

Byggherren ønsker stadig mindre plass til ventilasjonssystemet. Samtidig øker kravet til SFP. Riktig utforming og design av kanalnettet er derfor helt avgjørende i dagens moderne bygg. 

På fagmøtet Tørre fakta om tørr luft på Miljøhuset GK ble konsekvenser ved tørr inneluft belyst og drøftet.

Alle som har F-gass-sertifikat fra juni 2015 eller før, må fornye det før 1. september 2020 (utsatt fra 1.juni). Fagspesialist på området, Svein Gaasholt, tar deg gjennom pensumet for fornyelse a...

Under innreguleringen av varmeanlegg oppdages gjerne feil og unøyaktigheter som er begått på et tidligere stadium i prosjektet. I dette kurset rettes fokus mot valgene som tas i prosjektets tidligf...

I 2017 ble det avholdt en spennende konferanse på NTNU, med hovedfokus på VVS-bransjens rolle i ZEB og nullutslippshus.

Byggautomasjon er en sentral bransje for alle som jobber med VVS. I dette medlemsmøtet presenteres byggautomasjon på en enkel og grunnleggende måte.

Fagmøtet Fra 5 til 3 rør introduserer en ny måte å tenke varmeløsninger på. Den vanlige femrørsløsningen til våtrom blir utfordret av en innovativ trelørsløsning. 

En god kontrakt er en forutsetning for et godt prosjekt. Dette seminaret setter spesielt fokus på kontraktsretten knyttet til avtaleinngåelse.