Boligsprinkler

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Dette innholdet er inkludert i medlemskap.


Kursbeskrivelse: I dette kurset vil du få en kort innføring i prosjektering av boligsprinkler etter standarden som ble utgitt i 2018/2019. Det vil bli fokus på viktige endringer fra INSTA-900-1, prosjektering av boligsprinkleranlegg og dimensjonering, hva er krav til dokumentasjon av boligsprinkler, tips og råd om plassering av sprinklerhoder i boliger, i tillegg til fallgruver.

Dette er opptak av et halvdagskurs. Varighet: ca. 130 minutter.


Foredragsholder: Gunnar Sundal

Gunnar har jobbet med prosjektering av sprinkleranlegg siden 1997. Han har erfaring med teknisk vedlikehold og produktservice på sprinklerutstyr fra VIKING. Han har vært foreleser på FG 900 prosjekteringskurs hos Kiwa, for personell som skulle ta sertifisering som prosjekterende, før han begynte hos Multiconsult Oslo, som fagansvarlig sprinkler.