Brukerkontroll av tekniske anlegg

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
2900
Kom i gang

Priser: Medlem: kr 1500,-* / Student: kr 390,-* / Ikke-medlem: kr 2900,-


Kursbeskrivelse: Både forskning og praktiske erfaringer fra bygg viser at brukerens muligheten for personlig kontroll over inneklimaet har stor påvirkning på fornøydhet med inneklimaet. Dette skyldes blant annet at brukernes behov er individuelle, samt at man oppnår en psykologisk effekt gjennom ansvarliggjøring av brukeren når det gir mulighet til å kontrollere inneklimaet selv. Likevel er det liten fokus effekten av brukerkontroll i moderne bygg, og effekten gjenspeiles ikke i dagens standarder og forskrifter. Eksempler på kjente kontrollmuligheter kan være tilgang på åpningsbare vinduer, termostat, personlige varmekilder eller muligheten til å velge mellom ulike temperatursoner i et bygg. Moderne styringssystemer gir oftere mulighet for avansert kontroll gjennom smarttelefon, med andre fordeler som mulighet for datainnsamling eller kommunikasjon mellom bygg og bruker.

I kurset gjennomgås de teoretiske prinsippene for brukerkontroll på en forståelig måte og disse sammenlignes med det klassiske synet på inneklima og komfort som gjenspeiles i dagens standarder og løsninger. Videre gjennomgås vanlige løsninger vi kjenner fra bygg i dag og disse vurderes opp mot teori og praktiske erfaringer. Til slutt tar vi en kikk i krystallkula og studere hvordan morgendagens intelligente bygg bør utformes for å imøtekomme både bruker, drifter og eier.

Dette er opptak av et halvdagskurs. Varighet: ca. 118 minutter.


Priser
Medlem: kr 1500,-*
Student: kr 390,-*
Ikke-medlem: kr 2900,-

*VIKTIG – RABATTKODE
Rabattkoden kan brukes av alle.

Dersom du ikke er medlem av NemiTek fra før, melder du deg automatisk inn når du benytter koden.
Klikk her for info om medlemskap i NemiTek

Medlem? Bruk rabattkode: Medlemkupong
Student? Bruk rabattkoden: Studentkupong

Medlemsprisen vil da oppdateres i handlekurven.

Mva. tilkommer prisen