Design og utforming av kanalnett

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Dette innholdet er inkludert i medlemskap.

Prosjekterende av ventilasjonsanlegg får stadig mindre tilgjengelig plass over himling. Samtidig stilles det strengere krav til SFP og lave trykkfall. Gjennomtenkt utforming og design av kanalnettet er derfor avgjørende.

Kursbeskrivelse: I kurset vil Arne P. Bordi fra Norconsult og Mads R. Karlasen fra Lindab ta for seg utfordringene knyttet til utforming av ventilasjonsanlegg. Gjennom blant annet å se på aggregatplassering, tetthetsklasser, materialvalg i kanalnettet og trykk- og lekkasjetesting, vil de presentere ulike løsninger for å lykkes med prosjekteringen. Egnet målgruppe er prosjekterende og utførende av ventilasjonsanlegg.

Våren 2018 ble kurset gjennomført som et heldagskurs i fem norske byer, med svært gode tilbakemeldinger.