Energieffektivisering av snøsmelteanlegg

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Hvordan kan snøsmelteanlegg utnyttes mer energiøkonomisk?


Dette innholdet er inkludert i medlemskap.

Beskrivelse: 

Rapporten i dette webinaret ble utarbeidet i forbindelse med et Hovedprosjekt på Fagskolen Innlandet våren 2022. Emnet inngår i linjen Klima, energi og miljø (KEM). Det er ulik praksis ifbm. utforming av snøsmelteanlegg. Ved å trekke frem betydningen av grunnisolasjon, leggemønster og valg av kuldemedie viser vi mulighetene å for å utnytte tilført energi på beste måte.


Foredragsholdere:

Foredragsholdere: Joakim Sjøbakk, Daniel Håvik, Stian Lundager og Rune Torjuul fra fagskolen Innlandet på linjen Klima, energi og miljø (KEM).

Varighet: ca. 28 minutter.