BIO-Energi i bygg

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Dette innholdet er inkludert i medlemskap.

Dette digitale halvdagskurset (fagdag) ble sendt den 17.02.2021, i samarbeid med Nobio og Skogselskapet. Dette er et opptak av sendingen.

Kursbeskrivelse: Det er en økende etterspørsel etter bioenergi i norske byggeprosjekter og entreprenører vil med fordel satse på leveranse av bioanlegg. Bioenergi har dokumentert effekt på verdiskaping og klima.

Spesielt i rehabilitering/utskifting av eksisterende høytemperatur anlegg og utfasing av fyringsolje, er bioenergi et svært godt alternativ, så vel som i nye prosjekter. Gjennom kurset vil vi gi byggherrer, beslutningstagere og rørentreprenører god innsikt for å vurdere bioenergi som et høyverdig alternativ i sine bygg og prosjekter. Bio-Energi er grønt skifte i praksis.

Hovedtemaer som belyses i løpet av kurset:

  • Hva er bioenergi og hvorfor ta i bruk bioenergi?
  • Bioenergi: fra skog til varme
  • Tilgang på brensel
  • Eksempler på anlegg
  • Høytemperatur varmeanlegg
  • Økonomi
  • Støtteordninger


Kurset varer totalt i to timer og 15 minutter, det anbefales å se hele kurset da temaene går noe inn i hverandre. Modul 1-4 inneholder opptak av kurset og i modul 5 får du mulighet til å laste ned presentasjonen.

Kurset er i regi med Nobio og Skogselskapet.