Flytende energibærere

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Dette innholdet er inkludert i medlemskap.

Dette digitale fagmøtet omhandler flytende energibærere og ble sendt LIVE den 10.06.2022. Med oss hadde vi Kjartan Berland fra Drivkraft Norge.

Kursbeskrivelse: Kjartan gir oss en status på myndighetenes avgiftspolitikk og deres ståsted ifht klimaplan, hvilke rammebetingelser kan vi forvente i fremtiden og hvor langt vi har kommet i arbeidet med utfasing av fossil fyringsolje. Han gir oss også en status for utvikling og bruk av bio-fyringsolje.


Foredragsholder: Kjartan Berland

Kjartan er fagsjef hos Drivkraft Norge. Han jobber med fagområdene biodrivstoff, produktkvalitet, avgiftsregelverk og saker relatert til tanklagring og distribusjon. I tillegg følger Kjartan politiske prosesser inn mot arbeidet med myndighetene. Kjartan har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo med fagkombinasjon innenfor samfunnsvitenskap og offentlig rett.

Varighet: ca. 22 minutter.