Fornyelse av F-gass sertifikat

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
2500
Kom i gang

F-gass-sertifikatet har en gyldighet på 5 år etter utstedelsesdato. Innen denne tiden må du resertifisere deg. For å bli resertifisert må du avlegge en ny og oppdatert teoretisk prøve. Denne prøven inneholder spørsmål fra hele området for F-gass-sertifiseringen, men med en viss overvekt fra de nyeste elementene. Fagspesialisten Svein Gaasholt tar deg gjennom pensumet for fornyelse av F-gass-sertifikatet gjennom vårt online-kurs! Kurset omhandler mye av det som kreves av kunnskaper, for å kunne bli F-gass-sertifisert i kategori 1, 2, 3 eller 4 i henhold til forordningen (EU) nr. 517/2014. Kompendium er også inkludert i prisen*. Ønsker du i tillegg å kjøpe papirutgaven, gå til vvskunnskap.

Du får en god forståelse av hvordan kulde- og varmepumpeanlegg fungerer, om systemer og prosesser, drift og vedlikehold, aktuell HMS, relevante teknologier som erstatter eller minsker anvendelsen av F-gasser, samt sikker håndtering ved bruk av disse. Kurset gir deg best mulig grunnlag for å bestå den teoretiske eksamen. Eksamen avlegges hos et Isovator godkjent eksamenssenter, oversikt over godkjente eksamenssentre.

Sertifikatkategorier:
Kategori I – Installasjon, service, vedlikehold, gjenvinning og lekkasjesøking for alle fyllingsmengder
Kategori II – Installasjon, service, vedlikehold, gjenvinning og lekkasjesøking for anlegg med mindre enn 3 kg gass, samt hermetisk lukkede systemer som inneholder mindre enn 6 kg gass.
Kategori III – Gjenvinning for anlegg med mindre enn 3 kg gass, samt hermetisk lukkede systemer som inneholder mindre enn 6 kg gass.
Kategori IV – Lekkasjekontroll av anlegg uansett størrelse

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på post@nemitek.no. 

*Tilgangen til kurset og digital utgave av kompendiet varer i 12 mnd. fra kjøpsdato. Innlogging til kompendiet kommer påfølgende arbeidsdag. Eksamensavgift er ikke inkludert i kursprisen.

Kursinnhold

1 av 2