Velfungerende behovsstyrt ventilasjon

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Dette innholdet er inkludert i medlemskap.


Dette kurset har hovedfokus på elementene: Vifteregulering, romklimatisering, overlevering uten feil og effektiv drift og utvikling.

Valg av vifteregulering med minimum energibruk: Her belyser vi formålet med ventilasjon, hva velfungerende behovsstyrt ventilasjon er og hvilke krav man bør stille slik at anleggene kan kontrolleres ved overlevering. Videre ser vi på prinsippene for vifteregulering – trykkregulering, trykkoptimalisering og spjeldoptimalisering og fordelene og ulempen med disse. Vi ser også på gode løsninger for å dekke enklere romfunksjoner som lager, kopirom o.l på en rimelig måte uten at det forringer anlegget for øvrig. Vi ser på hvordan man kan bruke krav til SFP ved minste og største luftmengdebehov og hvordan man skal dimensjonere og energiberegne anlegget i forhold til samtidighet.

Valg av romklimatisering og luftmengder: Her belyser vi ventilasjons rolle for romklimatisering, brukernes ulike preferanser og romregulering slik at vi oppnår godt inneklima. Vi ser også på personlig klimatisering og teknologiske muligheter for å gjøre alle fornøyd. Vi ser på luftmengdebehov i belyser viktigheten av å følge opp og endre temperatur-set punkt. Vi ser på hvordan ventilasjonseffektiviteten påvirkes av behovsstyrte luftmengder og viktigheten av fleksible løsninger.

Overlevering uten feil: Her går vi igjennom egnet innreguleringsprotokoll for VAV-anlegg, belastningstestene max-max-min og min-min-max og hvilken dokumentasjon som inngå i overleveringen for å identifisere og fjerne feil før driftsfasen.

Effektiv drift og utvikling: Gode driftsverktøy er nødvendig for at anleggene ikke skal bli for kompliserte. Vi går igjennom krav til driftsverktøy og eksempler på gode løsninger som gjør det enkelt å opprettholde funksjonen og videreutvikle anleggene hvis behovene endrer seg.

Mads berører også temaer som ringledningsventilasjon, oppvarming med ventilasjon, klimaendringer, skybaserte SD-anlegg, inneklimaleasing og coronaventilasjon.

Målgruppe: Rådgivende ingeniører, entreprenører, prosjektledere, byggdriftere og eiendomsbesittere.

Varighet: ca. 175 minutter

Nyttig og utmerket grensesnitt mellom teori og praktiske eksemplerkursdeltaker