God vannhygiene – krav, kontroll og kvalitet

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Annonsørinnhold.

Dette innholdet er inkludert i medlemskap.

Dette webinaret ble sendt den 10.12.2020 hvor Unilabs og Armaturjonsson tok oss igjennom hva du bør tenke på for å sikre god vannhygiene i dine bygg.

Kursbeskrivelse: Hvorfor oppstår bakteriell vekst i systemene? Hva er kravene til forebygging og kontroll av vannsystemet? Hvilke systemer kan benyttes for å forebygge og fjerne legionella?

Før år 2000 ble legionærsykdom kun vurdert som en reiserelatert sykdom i Norge. Koronapandemien har bidratt til økt fokus på smitte generelt, men også flere stillestående bygg under “lockdown”. Økt fokus på smitte har ført til at stadig flere legionellainfeksjoner oppdages, men Unilabs ser at det er vekst i antall bygg med legionella i vannsystemene. FHI estimerer også at det er 10 ganger så mange sykdomstilfeller enn det som rapporteres. Så hvordan bør du kontrollere vannsystemene i ditt bygg for å forhindre legionella

Varighet: ca. 70 minutter.