VVS-dagene på NTNU

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Dette innholdet er inkludert i medlemskap.

I 2017 ble det avholdt en spennende konferanse på NTNU, med hovedfokus på VVS-bransjens rolle i ZEB og nullutslippshus.

Kursbeskrivelse: I nær framtid kommer det krav om at alle nye bygninger skal være nær nullenergi. Forskningsprogrammet Zero Emission Buildnings er nettopp avsluttet etter å ha pågått i åtte år. Der har ambisjonsnivået vært ennå høyere, nemlig å utvikle løsninger for bygninger som gir null eller nær null utslipp av klimagasser, knyttet både til framstilling og bruk av materialer samt bygging og drift, gjennom byggets levetid. For å oppnå dette stilles det strenge krav til blant annet klimaanleggenes energieffektivitet, samtidig som et godt inneklima skal ivaretas. Resultater fra dette arbeidet vil ha stor overføringsverdi også til nær nullenergi og lavenergi-bygninger.

Gjennom konferansen vil vi sette spesielt fokus på de erfaringer som er høstet fra ZEB pilotbygninger og annet arbeid med hensyn til inneklima og utprøvde løsninger for energieffektiv ventilasjon, oppvarming og kjøling.