Byggautomasjon

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
149
Kom i gang

Kursbeskrivelse: Byggautomasjon er en sentral bransje for alle som jobber med VVS. I dette medlemsmøtet presenteres byggautomasjon på en enkel og grunnleggende måte.

Uten god styring vil de fleste teknisk anlegg fungere dårlig, samtidig som det sløses med energi. Byggene våre blir stadig mer automatiserte og mulighetene er mange. Det kan da være vanskelig å henge med når det snakkes om byggautomasjon og faget har store grensesnitt mot VVS-faget. Dette medlemsmøtet tar for seg byggautomasjon på en enkel og oversiktlig måte.

Varighet: ca. 90 minutter.