Enklere varme

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Dette innholdet er inkludert i medlemskap.

Kursbeskrivelse: Fagmøtet Fra 5 til 3 rør introduserer en ny måte å tenke varmeløsninger på. Den vanlige femrørsløsningen til våtrom blir utfordret av en innovativ trelørsløsning. 

I dette utvidede medlemsmøtet drøftes problematikken rundt rørsystemet i bygg. Møtet starter med en presentasjon av nye byggs energiforbruk, før det videre blir presentert ulike trerørsløsninger for våtrom. Foreleserne i fagmøtet har stor bredde, hvor blant annet forskere, leverandører, entreprenører og studenter er representert.