Sorptiv kjøling

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Dette innholdet er inkludert i medlemskap.

Kursbeskrivelse: Byggebransjen bygger stadig mer energieffektive og bærekraftige bygg. Vil du lære hvordan fjernvarme kan brukes til å kjøle ventilasjonsluft, og bidra til at byggene får en enda bedre miljøprofil?

Gjennom medlemsmøtet vil Anders Granstrand fra Munters belyse teknologien fra produktleverandørens side, før Fredrik Dahl-Paulsen drøfter sorptiv kjøling fra fjernvarmeleverandørens ståsted. Dette er en ‘up-and-coming’ kjøleteknologi som kan få fotfeste i bransjen i løpet av få år.

Varighet: ca. 90 minutter.