NS3031 vs. Virkeligheten

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Dette innholdet er inkludert i medlemskap.


Kursbeskrivelse: Gjennom dette kurset vil Gert ta et skråblikk på hvordan standarder etc. allikevel må brukes med omtanke. Gert opplever at det alt for ofte skjer at disse hjelpemidler dessverre brukes uten vurdering av om standarden er passende for formålet. Han opplever alt for ofte at standarden som primært skal gi grunnlag for beregning av bygningers energiytelse, istedenfor anvendes for å definere drift av bygg. Gert vil også sette fokus på hvordan dette utgjør en svakhet for energimerkeordningen og at ordningen primært fokuserer på prosjekteringen, og ikke følger opp bygget i driftsfasen. Kurset er ikke et angrep på diverse normer, standarder og merkeordninger, men en redegjørelse for konsekvensene ved å blindt følge overordnede føringer i prosjekteringsfasen uten å se konsekvensene dette vil medføre i driftfasen av bygget.

Dette er opptak av et halvdagskurs. Varighet: ca.140 minutter.


Foredragsholder: Gert Nielsen

Gert er utdannet akademi-ingeniør ved Aalborg Universitet, flyttet til Norge i 2000. Han har spesialisert seg i kuldeteknikk og termisk systemanalyse og er fagsjef termisk energiproduksjon i NemiTek. Gert er også engasjert i sitt rådgivningsfirma XRGY.