Ny BREEAM manual

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Dette innholdet er inkludert i medlemskap.

Beskrivelse: 

Den nye versjonen av BREAAM-manualen ble publisert 28. februar 2022, men begynner nå å bli aktuelt i pågående prosjekter. Vi ser på flere perspektiver om VVS-faglige spørsmål og problemstillinger som må løses i prosjekter som skal BREEAM-sertifiseres.

Hva kjennetegner suksessprosjektene hvor BREEAM og VVS har latt seg løse godt, og hva endres med v6.0? Hvilke poeng er vanskelige å ta i vårt fagfelt, og hvordan har dette blitt løst på andre prosjekter? Hvilke poeng er lavthengende frukter? Hvilken fremtid kan vi eventuelt gå i møte etter 6.0? Med oss har vi Nils Ivar Nilsen fra Thermica og Brynjar Hanstvedt fra Multiconsult Norge.

 


Foredragsholdere:

Foredragsholdere:

Varighet: ca. 60 minutter.