Ny nasjonal veileder for vannbehandling

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Dette innholdet er inkludert i medlemskap.

Beskrivelse: 

Van Ha Doan er en av prosjektlederne og forfatterne bak den nye Nasjonale veilederen for vannbehandling. Van gir deg en gjennomgang av de viktigste utdragene fra veilederen og hvordan du selv kan følge anbefalingene for å oppnå optimal drift ved egne energianlegg. 

 


Foredragsholdere:

Foredragsholder: Van Ha Doan

Van Ha er utdannet Cand. Scient i kjemi fra Universitet i Bergen. Han har siden år 2000 jobbet med vannbe­hand­ling, legio­nellakontroll og kjemi­kalie­håndtering både onshore og off­shore. Van Ha har bred erfaring fra både leverandørsiden og oppdragssiden i bransjen. I 2017 valgte han å fokusere på arbeidet som uavhengig fagperson og etablerte rådgivningsselskapet Kompa AS. Gjennom karrieren har Van Ha bygd seg opp solid erfaring som kursholder in­nen vannbehandling i lukkede energianlegg, og han er i dag en av landets fremste fageksperter innen vannbehandling.

Varighet: ca. 40 minutter.