Storkjøkkenventilasjon

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Kursbeskrivelse: Gjennom dette kurset vil deltagerne få en innføring i hva det er spesielt viktig å ta hensyn til ved prosjektering og brannsikring av storkjøkkenventilasjon. Hvilke veiledninger kan vi med fordel støtte oss til og hvilket regelverk skal vi forholde oss til slik at vi er trygge på at anleggene…

Les mer...

Problemløsning av fysiske feil i byggenes tekniske anlegg

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Kursbeskrivelse: Et anlegg blir ikke bedre enn det svakeste ledd. I dette kurset vil det gjennomgås flere konkrete eksempler som er svært viktige for å få et avansert anlegg til å funke. Erfaringene kommer fra flere år i bransjen med bakgrunn fra feilsøk, feilretting, påbygging, ombygging og optimalisering av byggstyringssystemer.…

Les mer...

Ventilasjon etter pandemien

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Kursbeskrivelse: Hva har vi lært om Covid19 og ventilasjon, og hvordan kan vi bruke dette i den nye hverdagen – og i en ny krise? I dette kurset vil Sverre gå igjennom følgende: Dette er opptak av et halvdagskurs. Varighet: ca. 140 minutter. Foredragsholder: Sverre Holøs Sverre er seniorforsker, og…

Les mer...

Brukerkontroll av tekniske anlegg

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Kursbeskrivelse: Både forskning og praktiske erfaringer fra bygg viser at brukerens muligheten for personlig kontroll over inneklimaet har stor påvirkning på fornøydhet med inneklimaet. Dette skyldes blant annet at brukernes behov er individuelle, samt at man oppnår en psykologisk effekt gjennom ansvarliggjøring av brukeren når det gir mulighet til å…

Les mer...

NS3031 vs. Virkeligheten

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Kursbeskrivelse: Gjennom dette kurset vil Gert ta et skråblikk på hvordan standarder etc. allikevel må brukes med omtanke. Gert opplever at det alt for ofte skjer at disse hjelpemidler dessverre brukes uten vurdering av om standarden er passende for formålet. Han opplever alt for ofte at standarden som primært skal…

Les mer...

Varmegjenvinning for ventilasjon

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Kursbeskrivelse: Ventilasjon av bygninger er svært energikrevende, men med varmegjenvinning klarer vi å redusere energibruken betydelig. I dette kurset vil vi se på ulike løsninger for varmegjenvinning, virkningsgrader, energi- og effektreduksjon, ulemper og fordeler med ulike løsninger, nye løsninger med mer.. Med oss har vi Hans Martin som er professor…

Les mer...

Sirkulerende varmtvannsystemer

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Kursbeskrivelse: Sirkulerende varmtvannsystem skal sikre at varmtvann kommer frem til tappepunkt innen rimelig tid samt redusere risiko for vekst av legionellabakterien ved å opprettholde temperaturen på et høyt nok nivå. Det viser seg ofte at sirkulasjonssystemene ikke fungerer etter hensikten. Dette skyldes ofte at anleggene har en utforming med…

Les mer...

Sprinkler, vanntåke og andre slokkeanlegg

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Dette webinaret er i regi av NemiTek Oslo, og ble sendt den 20.04.2021. Tema er sprinkler, vanntåke og andre slokkeanlegg. Kursbeskrivelse: Første foredrag holdes av John-Erik Westby fra JE Consult AS og omhandler boligsprinklerstandard (NS-EN 16925:2018 + NA 2019) og sprinklerbeskyttelse av fremtidens parkeringsanlegg. I andre foredrag vil Kristian Hox…

Les mer...

Skoler på vent

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Dette webinaret er i regi av NemiTek Trøndelag og ble sendt den 15.06.2021. Webinaret handler om prosjektet “Skoler på vent” (SPV) som ble startet opp i august 2018 og pågår frem til 1. august 2021. Kursbeskrivelse: Når en skole står på vent for å bli rehabilitert eller det skal…

Les mer...

BIO-Energi i bygg

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Dette digitale halvdagskurset (fagdag) ble sendt den 17.02.2021, i samarbeid med Nobio og Skogselskapet. Dette er et opptak av sendingen. Kursbeskrivelse: Det er en økende etterspørsel etter bioenergi i norske byggeprosjekter og entreprenører vil med fordel satse på leveranse av bioanlegg. Bioenergi har dokumentert effekt på verdiskaping og klima.…

Les mer...

Prosjektering av sanitærinstallasjoner

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Kursbeskrivelse: «Alt flyter» skrev Heraklit for ca. 2500 år siden. Han tenkte neppe på vannlekkasjer, men heller at ingenting forblir det samme over tid. I evighetens perspektiv kan påstanden være riktig, men i dette kurset skal vi konsentrere oss om det relativt stabile ved prosjektering av sanitærinstallasjoner. Prosjektering av sanitærinstallasjoner er i sin natur tuftet på fysiske lover og beregninger som…

Les mer...

God vannhygiene – krav, kontroll og kvalitet

Annonsørinnhold. Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Dette webinaret ble sendt den 10.12.2020 hvor Unilabs og Armaturjonsson tok oss igjennom hva du bør tenke på for å sikre god vannhygiene i dine bygg. Kursbeskrivelse: Hvorfor oppstår bakteriell vekst i systemene? Hva er kravene til forebygging og kontroll av vannsystemet? Hvilke systemer kan benyttes for å…

Les mer...

Styring av inneklima og energibruk i bygg – Hvordan ta i bruk sensorteknologi?

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Kursbeskrivelse: Utviklingen innen sensorteknologi skaper nye metoder for styring og regulering av inneklima og energibruk i bygg. Gjennom dette kurset gjør vi deg kjent med hvilke muligheter og løsninger som nå er tilgjengelige, og hvordan du kartlegger viktige faktorer for optimalisering av inneklima og energibruk. Kurset gir deg god…

Les mer...

Velfungerende behovsstyrt ventilasjon

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Dette kurset har hovedfokus på elementene: Vifteregulering, romklimatisering, overlevering uten feil og effektiv drift og utvikling. Valg av vifteregulering med minimum energibruk: Her belyser vi formålet med ventilasjon, hva velfungerende behovsstyrt ventilasjon er og hvilke krav man bør stille slik at anleggene kan kontrolleres ved overlevering. Videre ser vi på…

Les mer...

Smart digital eiendomsledelse

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Kursbeskrivelsen: Seniorrådgiver Gunnar Slinning Østad i Undervisningsbygg Oslo KF snakker om fellesinitiativet.Smart Digital Eiendomsledelse med innovative anskaffelser (NHO), der Undervisningsbygg sammen med en rekke andre aktører har gående leverandørutviklingsprosjekt. Varighet: 27:46 Foredraget er hentet ut fra Driftskonferansen 2020

Les mer...

Digital tvilling for tekniske anlegg

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Kursbeskrivelse: Den tekniske kompleksiteten i bygg har eksplodert, men måten man gjennomfører byggeprosjekter på har ikke holdt tritt med utviklingen. I motsetning til i mange andre industrier blir tekniske anlegg fortsatt installert før man sjekker om de fungerer sammen. Hvordan kan man være trygg på at de tekniske anleggene…

Les mer...

Konsekvenser ved feil i ventilasjonsanlegget

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Kursbeskrivelse: Feil i mekaniske ventilasjonsanlegg har store konsekvenser for forvaltning, drift og vedlikehold.Hva er årsakene til disse feilene? Hvordan kan vi redusere dem? Kan den økende digitaliseringstrenden bidra til å redusere feil i fremtiden? Varighet: 20:10 Foredraget er hentet ut fra Driftskonferansen 2020

Les mer...

Bærekraftige drifts- og vedlikeholdsmetoder

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Kursbeskrivelse: Bærekraft i standarisering og hvordan det er definert.Kan digitalisering av standarder være mer bærekraftig?Hva er egentlig standarder og hvorfor bruke dem? Varighet: 35:40 Foredraget er hentet ut fra Driftskonferansen 2020

Les mer...

Forretning foran løsning – hvordan garantere gevinst?

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Kursbeskrivelse: IT-revolusjonen har resultert i etablerte og gevinstbærende tekniske løsninger for mange behov. Men hvordan utnytter vi det for eiendomsledelse? Musklene i GK og Webstep har gått sammen for å løse nettopp dette. Vegard Munthe og Per Arve Ekle presenterer metoden og mer for hvordan eiendomsledere og leverandører i…

Les mer...