Prosjektering av sanitærinstallasjoner

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Dette innholdet er inkludert i medlemskap.


Kursbeskrivelse: «Alt flyter» skrev Heraklit for ca. 2500 år siden. Han tenkte neppe på vannlekkasjer, men heller at ingenting forblir det samme over tid. I evighetens perspektiv kan påstanden være riktig, men i dette kurset skal vi konsentrere oss om det relativt stabile ved prosjektering av sanitærinstallasjoner.

Prosjektering av sanitærinstallasjoner er i sin natur tuftet på fysiske lover og beregninger som ikke har endret seg siden vann og avløp ble en del av boliger i Norge fra slutten av 1800-tallet. Men stabilitet er bare den ene siden av mynten. Det er ingen tvil om at kravene til hvordan installasjonene skal utføres og plasseres er endret. Fra tiden med høytsittende sisternekasser og badebeholdere på rundbrennere har det skjedd en utvikling frem til vegghengende WC med spyl og føn og hetvannskokere på kjøkkenet.

Vi håper dette kursopplegget kan være av interesse for dere som akkurat har begynt å prosjektere, dere som ikke har prosjektert på noen år og dere som bare har en stor interesse og glede av å holde dere orientert om sanitærfaget. Vi tar utgangspunkt i den nye boken Sanitærteknikk av Larmerud, Grimsrud og Zijdemans. Vi gjennomgår regler for dimensjonering og tegning av sanitærinstallasjoner, hvor plassbehov og eksempler på fornuftig plassering av sjakter og sanitærutstyr følger naturlig med. Utover dette så Ser vi nærmere på metoder for behandling av takvann.

Målgruppe: Rådgivende ingeniører, rørleggere, byggdriftere, andre med behov for å forstå prosjektering av sanitærinstallasjoner.

Varighet: ca. 300 minutter.