Riktig valg, bruk og skifte av luftfilter – med tanke på luftkvalitet og bærekraft

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Dette innholdet er inkludert i medlemskap.


Kursbeskrivelse: I dette kurset ser vi på luften rundt oss, definisjon av krav for tilluften i forhold til behov, hvordan velge luftfilter i henhold til ISO 16890 og 16798, samt anbefalinger fra WHO. Vi skal også se på i hvilke grad lokal luftrensing kan bidra til IAQ (Indoor Air Quality). Det gjennomgås sammenhengen mellom luftmengde, filterkvalitet og tilluftkvalitet. Det blir sett på kalkulasjoner i henhold til Lars Ekbergs forskning. I tillegg ser vi på forskjellige egenskaper og bruksområder for produkter, klima og miljø (LCA) samt totaløkonomi – livsløpskostnader (LCC). Til slutt ser vi på sammenhengen mellom hygieniske faktorer, luftkvaliteten og helse.

Dette er opptak av et halvdagskurs. Varighet: ca. 120 minutter.


Foredragsholdere: Erlend Klæboe og Jan-Erik Kleven

Erlend Klæboe og Jan-Erik Kleven. Erlend har 25 år i Camfil Norge og har hjulpet en rekke bedrifter å oppnå riktig luftkvalitet. Det være seg helsebygg, næringsmiddel industri, skoler eller kontorbygg. Jan-Erik har 33 års erfaring fra ventilasjonsbransjen. Først 17 år på service og ettermarkedet hos ventilasjonsentreprenør og nå de siste 16 årene som leverandør av Renlufts løsninger i Camfil Norge. Han har både praktisk og teoretisk bakgrunn som kommer godt med i veiledning og valg av løsninger.