Sirkulerende varmtvannsystemer

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Dette innholdet er inkludert i medlemskap.


Kursbeskrivelse: Sirkulerende varmtvannsystem skal sikre at varmtvann kommer frem til tappepunkt innen rimelig tid samt redusere risiko for vekst av legionellabakterien ved å opprettholde temperaturen på et høyt nok nivå. Det viser seg ofte at sirkulasjonssystemene ikke fungerer etter hensikten. Dette skyldes ofte at anleggene har en utforming med flere avgreninger til ulike sjakter, og at vannmengden i hver avgrening ikke er innregulert, noe som fører til at det sirkuleres vann i kun deler av anlegget og at temperaturen vil falle. Dette kan gå utover både helse og komfort. Riktig utforming, dimensjonering og drift av varmtvannssystemer gir et betydelig potensial for energisparing, og at det er viktig å legge mer vekt på dette både under prosjektering, bygging og i driftsfasen. Med oss har vi Sebastian Gabrielsen, som jobber i Armaturjonsson og er Produktsjef for vannhygiene/termiske systemer.

Dette er et opptak av halvdagskurs. Varighet: ca. 110 minutter.
Foredragsholder: Sebastian Østerbø Gabrielsen

Utdannet ved Hioa/OsloMet storbyuniversitet energi og miljø i bygg. har jobbet som VVS-ingeniør i Armaturjonsson og er nå Produktsjef for vannhygiene/termiske systemer.