Siste nytt: Avgifter og regelverk for flytende energibærere

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Dette innholdet er inkludert i medlemskap.

Kursbeskrivelse: 

Kjartan Berland informerer om endringer og bestemmelser som berører bruk og omsetning av flytende energibærere, bioolje og mineralolje og henviser spesielt til endringer i det politiske bildet og statsbudsjettet for 2023.


Foredragsholder:


Varighet: ca. 30 minutter.