Storkjøkkenventilasjon

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Dette innholdet er inkludert i medlemskap.


Kursbeskrivelse: Gjennom dette kurset vil deltagerne få en innføring i hva det er spesielt viktig å ta hensyn til ved prosjektering og brannsikring av storkjøkkenventilasjon. Hvilke veiledninger kan vi med fordel støtte oss til og hvilket regelverk skal vi forholde oss til slik at vi er trygge på at anleggene som blir bygget er godkjent.

Dette er opptak av et halvdagskurs. Varighet: ca. 105 minutter.Foredragsholder: John-Andreas Johnsen

John-Andreas har jobbet dedikert med problemstillinger og løsninger innen ventilasjon og spesielt med fokus på storkjøkken i over 15 år. Han jobber i dag hos Ventistål AS.