Styring av inneklima og energibruk i bygg – Hvordan ta i bruk sensorteknologi?

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
3950
Kom i gang

Priser: Medlem: kr 2450,-* / Student: kr 490,-* / Ikke-medlem: kr 3950,-.


Kursbeskrivelse: Utviklingen innen sensorteknologi skaper nye metoder for styring og regulering av inneklima og energibruk i bygg. Gjennom dette kurset gjør vi deg kjent med hvilke muligheter og løsninger som nå er tilgjengelige, og hvordan du kartlegger viktige faktorer for optimalisering av inneklima og energibruk.

Kurset gir deg god innsikt og forståelse for hvordan selskaper som satser på en ny generasjon eiendomsteknologi tenker, og hvilke resultater de oppnår med sin satsing. Det er en stor gevinst for både brukere, driftere og eiere av bygg å ha kjennskap til hvordan de ulike parameterne for godt inneklima egentlig er i bygget, og hvordan vi kan optimalisere deretter. Alle deltagere vil få sendt en sensor (Airthings Wave Mini) til odel og eie. Les om sensoren her. Sensoren måler luftbårne kjemikalier (VOC), temperatur og luftfuktighet, slik at du kontinuerlig kan overvåke disse parameterne for et rom eller område i bygget. Alle data går opp i «skyen» slik at verdiene kan integreres med andre sensorer og legger enkelt føringer mot FDV systemet ditt for avvik og oppgavehåndtering eller styring og regulering av SD-anlegget i bygget ditt.

Målgruppe: Rådgivende ingeniører, entreprenører, prosjektledere, byggdriftere og eiendomsbesittere

Varighet: ca. 210 minutter


Priser
Medlem: kr 2450,-*
Student: kr 490,-*
Ikke-medlem: kr 3950,-

*VIKTIG – RABATTKODE
Rabattkoden kan brukes av alle.

Dersom du ikke er medlem av NemiTek fra før, melder du deg automatisk inn når du benytter koden.

Er du, eller ønsker du å være medlem – skriv inn denne kupongkode i bestillingsskjema: NEMITEKMEDLEM
Student? Bruk rabattkoden: NEMITEKSTUDENT

Medlemsprisen vil da oppdateres i handlekurven.

Klikk her for info om medlemskap i NemiTek

Mva. tilkommer prisen