Underentreprenører og kontrakter

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Dette innholdet er inkludert i medlemskap.

Kursbeskrivelse: Dette kurset vil gi deg oversikt over forpliktelsene du som underentreprenør har i byggeprosjekter. Du vil få kunnskap om hvordan du holder kontroll på det juridiske gjennom hele prosjektet – fra kontraktsinngåelse til sluttoppgjør.

Kursholder Anniken Arntzen fra advokatfirmaet Seland Orwall gir en gjennomgang av underentreprenørens ulike kontraktsstandarder. Hovedfokus vil være på NS 8417 som omhandler prosjektering. Du vil lære sentrale sjekkpunkter å ha med seg i kontraktsarbeidet og hvilke fallgruver du må se opp for. Strukturen under viser hvordan kurset kan gjennomføres etappevis slik det passer deg best.