Varmegjenvinning for ventilasjon

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Dette innholdet er inkludert i medlemskap.


Kursbeskrivelse: Ventilasjon av bygninger er svært energikrevende, men med varmegjenvinning klarer vi å redusere energibruken betydelig. I dette kurset vil vi se på ulike løsninger for varmegjenvinning, virkningsgrader, energi- og effektreduksjon, ulemper og fordeler med ulike løsninger, nye løsninger med mer.. Med oss har vi Hans Martin som er professor ved Institutt for energi- og pressteknikk ved NTNU. Hans fagområde er energieffektiv ventilasjon og inneklima.

Dette er opptak av et halvdagskurs. Varighet: ca. 120 minutter.
Foredragsholdere: Hans Martin Mathisen

Hans Martin er professor ved Institutt for energi- og pressteknikk ved NTNU. Hans fagområde er energieffektiv ventilasjon og inneklima.