Ventilasjon etter pandemien

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Dette innholdet er inkludert i medlemskap.


Kursbeskrivelse: Hva har vi lært om Covid19 og ventilasjon, og hvordan kan vi bruke dette i den nye hverdagen – og i en ny krise? I dette kurset vil Sverre gå igjennom følgende:

 • Usikkerheten rundt smitteveier
 • Hva kan vi gjøre for å redusere luftbåren smitte
 • Ventilere tilstrekkelig
 • Kontrollere trykkforskjeller og luftstrømmer
 • Rense lufta?
 • Deaktivere virus?
 • Kontrollere luftfuktighet?
 • Hva må brukerne bidra med
 • “Smittekalkulatorer” og annet verktøy, hva finnes, hvordan kan/bør de brukes?
 • Dimensjonering av ventilasjonsanlegg: valg av Vmin og Vmax etter Coronaen
 • Luftrensere eller luft(foru)rensere: når kan de vurderes, minstekrav til ytelse
 • Sensorer for smitterisiko: Hvilke muligheter finnes?


Dette er opptak av et halvdagskurs. Varighet: ca. 140 minutter.Foredragsholder: Sverre Holøs

Sverre er seniorforsker, og jobber i dag hos SINTEF i avdeling bygninger og installasjoner. Han har stor interesse for luftfuktighet og godt inneklima i bygg.