Ventilasjon etter pandemien

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
2900
Kom i gang

Priser: Medlem: kr 1500,-* / Student: kr 390,-* / Ikke-medlem: kr 2900,-


Kursbeskrivelse: Hva har vi lært om Covid19 og ventilasjon, og hvordan kan vi bruke dette i den nye hverdagen – og i en ny krise? I dette kurset vil Sverre gå igjennom følgende:

 • Usikkerheten rundt smitteveier
 • Hva kan vi gjøre for å redusere luftbåren smitte
 • Ventilere tilstrekkelig
 • Kontrollere trykkforskjeller og luftstrømmer
 • Rense lufta?
 • Deaktivere virus?
 • Kontrollere luftfuktighet?
 • Hva må brukerne bidra med
 • “Smittekalkulatorer” og annet verktøy, hva finnes, hvordan kan/bør de brukes?
 • Dimensjonering av ventilasjonsanlegg: valg av Vmin og Vmax etter Coronaen
 • Luftrensere eller luft(foru)rensere: når kan de vurderes, minstekrav til ytelse
 • Sensorer for smitterisiko: Hvilke muligheter finnes?


Dette er opptak av et halvdagskurs. Varighet: ca. 140 minutter.


Priser
Medlem: kr 1500,-*
Student: kr 390,-*
Ikke-medlem: kr 2900,-

*VIKTIG – RABATTKODE
Rabattkoden kan brukes av alle.

Dersom du ikke er medlem av NemiTek fra før, melder du deg automatisk inn når du benytter koden.
Klikk her for info om medlemskap i NemiTek

Medlem? Bruk rabattkode: Medlemkupong
Student? Bruk rabattkoden: Studentkupong

Medlemsprisen vil da oppdateres i handlekurven.

Mva. tilkommer prisen