Ventilasjon – Fuktig luft

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Dette innholdet er inkludert i medlemskap.

Beskrivelse: 

Dette kurset tar for seg aspekter i forhold til fuktig luft som, krav til fukt, litt historikk, bruk av Mollier-diagram, kjøling i hx-diagram og befuktning. 


Foredragsholdere:

Foredragsholder: Arne Pihl Bord

Arne er utdannet høgskoleingeniør innen VVS og klimateknikk, og er i dag rådgiver i Norconsult AS. Han har også en sentral rolle i NemiTek som fagansvarlig for ventilasjon, og styremedlem i Oslo gruppe. Arne er en dyktig ingeniør med stor forståelse for faget.

Varighet: ca. 55 minutter.