Energiledelse – Hvordan vi arbeider i Møller Eiendom og hvorfor

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis


Dette innholdet er inkludert i medlemskap.


Kursbeskrivelse: Energirehabilitering av eksisterende bygg – hvordan få til spleiselag med leietaker?

Hovedelementer:
– Kalkyler og metoder
– Suksesskriterier
– Avtaleform og gjennomføring

Varighet: 22:06Foredraget er hentet ut fra Driftskonferansen 2020