Web-foredrag: Energiledelse – Hvordan vi arbeider i Møller Eiendom og hvorfor

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis


GRATIS FOREDRAG


Energirehabilitering av eksisterende bygg – hvordan få til spleiselag med leietaker?
– Kalkyler og metoder
– Suksesskriterier
– Avtaleform og gjennomføring

Varighet: 22:06Foredraget er hentet ut fra Driftskonferansen 2020