Hvordan bruke digitalisering og smarte funksjoner i eiendomsforvaltning?

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Dette innholdet er inkludert i medlemskap.

Kursbeskrivelse: Hvordan brukes teknologi og digitalisering i eiendomsfovaltning i sin helhet? God eiendomsforvaltning er summen av en million detaljer, digitalisering hjelper oss med flere av dem. 

Skramstad skal blant annet snakke om konstandsdrivere på driftskostnader og levetidskostnader. Hvilke tjenester kan digitaliseres med ny teknologi? Hvordan markedssituasjonen er sett i lys av Covid. Hvordan ser morgendagens kontorplasser ut og hvorfor spiller eiendomsreknologi en viktig rolle? Hva er betalingsviljen og hvorfor er de største bremseklossene? Hvilke feil ser vi igjen og igjen når bygget går over i driftsfase?

Varighet: 28:21


Foredraget er hentet ut fra Driftskonferansen 2020