Web-foredrag: Overlevering og oppstart av ventilasjonsanlegg

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis


GRATIS FOREDRAG

Arne Pihl Bordi ser på overlevering og oppstart av ventilasjonsanlegg i en litt større sammenheng. Riktige og målbare krav til leveransen og kontroll av at man har fått det man har bestilt er en god start. Planlagt systematisk ferdigstillelse og avsatt nok tid til å gjøre riktige ting i riktig rekkefølge er et annet suksesskriterie for å få ting riktig første gang.

Varighet: 23:43


Foredraget er hentet ut fra Driftskonferansen 2020