Smart digital eiendomsledelse

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis


Dette innholdet er inkludert i medlemskap.

Kursbeskrivelsen: Seniorrådgiver Gunnar Slinning Østad i Undervisningsbygg Oslo KF snakker om fellesinitiativet.
Smart Digital Eiendomsledelse med innovative anskaffelser (NHO), der Undervisningsbygg sammen med en rekke andre aktører har gående leverandørutviklingsprosjekt.

Varighet: 27:46


Foredraget er hentet ut fra Driftskonferansen 2020