Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Webinaret sendes live her i kursportalen, live-video vil bli tilgjengelig nedenfor i “kursinnhold” den 8. juni, kl. 09.00.


Priser
Studenter og medlemmer: kr 0,-
Øvrige: kr 400,- ekskl. mva
– ikke-medlemmer blir kontaktet for hvor faktura skal

Kort kursbeskrivelse:
Nemitek Oslo gruppe inviterer til webinar 8. juni 2021 der temaet er boligventilasjon.

Vi har fått med oss Kari Thunshelle fra SINTEF som skal presentere status på forskningsprosjektet «Healthy Energy-efficient Urban Home ventilation» og Arne Pihl Bordi fra Norconsult som skal presentere en nylig publisert utredning om avtrekk i boliger for DIBK.