Skoler på vent

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Dette webinaret er i regi av NemiTek Trøndelag og ble sendt den 15.06.2021. Webinaret handler om prosjektet “Skoler på vent” (SPV) som ble startet opp i august 2018 og pågår frem til 1. august 2021.

Kursbeskrivelse: Når en skole står på vent for å bli rehabilitert eller det skal bygges ny skole, blir det som regel ikke brukt mer enn det høyst nødvendige på vedlikehold. Målet med prosjektet er å finne enkle og effektive tiltak for bedring av inneklimaet i skoler som er satt på vent fordi bygningen skal rehabiliteres eller rives eller erstattes med nybygg eller det er usikkerhet om virksomheten skal videreføres eller nedlegges. I webinaret skal vi beskrive problemstillingene rundt temaet og vise resultatene fra prosjektet.

Dette webinaret er tilgengelig for alle som lager/har bruker i kursportalen, og det er gratis.

Varighet: ca. 95 minutter.