Sprinkler, vanntåke og andre slokkeanlegg

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Dette webinaret er i regi av NemiTek Oslo, og ble sendt den 20.04.2021. Tema er sprinkler, vanntåke og andre slokkeanlegg.

Kursbeskrivelse: Første foredrag holdes av John-Erik Westby fra JE Consult AS og omhandler boligsprinklerstandard (NS-EN 16925:2018 + NA 2019) og sprinklerbeskyttelse av fremtidens parkeringsanlegg. I andre foredrag vil Kristian Hox fra COWI AS gjennomgå vanntåkestandard (NS-EN 14972-1) og veien videre for standardisering av vanntåke. Til slutt skal Knut Linrud fra Johnson Controls gjøre oss kjent med alternative slokkesystemer basert på gass, skum og wet chemical: Hva omfatter et typisk anlegg, hvor benyttes de, aktuelle standarder og hva man må være oppmerksom på for de ulike alternativene.

Det er ikke nødvendig med et høyt kunnskapsnivå innenfor temaene for å dra nytte av webinaret.

Dette webinaret er tilgengelig for alle som lager/har bruker i kursportalen.

Varighet: ca. 120 minutter.