Sprinkler, vanntåke og andre slokkeanlegg

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Dette innholdet er inkludert i medlemskap.

Dette webinaret er i regi av NemiTek Oslo, og ble sendt den 20.04.2021. Tema er sprinkler, vanntåke og andre slokkeanlegg.

Kursbeskrivelse: Første foredrag holdes av John-Erik Westby fra JE Consult AS og omhandler boligsprinklerstandard (NS-EN 16925:2018 + NA 2019) og sprinklerbeskyttelse av fremtidens parkeringsanlegg. I andre foredrag vil Kristian Hox fra COWI AS gjennomgå vanntåkestandard (NS-EN 14972-1) og veien videre for standardisering av vanntåke. Til slutt skal Knut Linrud fra Johnson Controls gjøre oss kjent med alternative slokkesystemer basert på gass, skum og wet chemical: Hva omfatter et typisk anlegg, hvor benyttes de, aktuelle standarder og hva man må være oppmerksom på for de ulike alternativene

Varighet: ca. 120 minutter.