Jugendkonferansen

Jugendkonferansen 21. september | Ålesund

jˈu:gənt: Ungdommelig og fremtidsrettet

«Det grønne skiftet» og klimaendringer tvinger byggebransjen til å ta grep og bygge mer robust - samt spare både energi og ressurser.

EU setter kursen og Norge følger etter. Det er en tsunami av regelverk som innføres for å nå klimamålene. Heldigvis gir disse endringene vår bransje store muligheter, men vi må utfordre oss selv og tenke nytt. Vi må se løsninger og ikke problemer. Det er på tide å bygge «grønne muskler.»

Årets Jugendkonferanse tar for seg nettopp dette! Fagprogrammet har fokus på nytenking og utvikling av teknologi innenfor bygg, samt hvordan vi kan bygge bedre og smartere, og samtidig ta vare på miljøet.

Møt opp for å bli informert, motivert og klar for å surfe på den grønne bølgen!

Konferansen har kun 100 plasser, vær derfor tidlig ute med å sikre deg en plass

Historien om Ålesund og Jugendstilen:

Vi har gjort det før: Bybrannen i Ålesund i 1904 markerer et tydelig skille i byens historie. På kun 15 timer var cirka 850 hus borte og 10.000 mennesker var husløse. Dette var en total katastrofe. Med god hjelp ifra omverdenen ble byen reist igjen i løpet av kun 3 år! Keiser Wilhelm II av Tyskland har i etterkant fått tilnavnet «byen hjelper.» En ny byggeskikk ble benyttet og denne gangen i et mer robust material - nemlig mur.
Etter gjenreisingen var Ålesund en av Europas mest moderne byer og har i all ettertid vært kjent for sin arkitektur i Jugendstil.
En total katastrofe ble på kort tid snudd til en enorm suksess! Gjenoppbyggingen var kun mulig med å tenke nytt - samarbeide og ved å skape gode relasjoner.
Bygge bransjen har alltid vært i utvikling - og vi står igjen overfor et temposkifte!

Foredragsholdere
Oddbjørn By

Konferansier

Har du spørsmål?

Kontakt martine@nemitek.no