Luftbåren oppvarming

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Beskrivelse:  I dette webinaret ser vi på bruk av ventilasjonslufta som varmedistributør i ulike bygg. Med oss har vi Kari Thunshelle fra Sintef som trekker historiske linjer og endrede forutsetninger for å lykkes. Kari var forfatteren bak prosjektrapporten «Oppvarming via tilluft» fra 2016 som var en del av ForKlima-prosjektet.…

Les mer...

Jugendkonferansen

Jugendkonferansen 21. september | Ålesund jˈu:gənt: Ungdommelig og fremtidsrettet «Det grønne skiftet» og klimaendringer tvinger byggebransjen til å ta grep og bygge mer robust – samt spare både energi og ressurser. EU setter kursen og Norge følger etter. Det er en tsunami av regelverk som innføres for å nå klimamålene. Heldigvis gir disse endringene vår…

Les mer...

Medlemsmøte: Hvordan kan ditt bygg spare energi på riktig vannkvalitet?

Arrangement | Bergen Medlemsmøte: Hvordan kan ditt bygg spare energi på riktig vannkvalitet? Copyright (c) 2019 Roman Zaiets/Shutterstock. No use without permission. NemiTek Bergen har gleden av å invitere til høstens første medlemsmøte torsdag den 28. september med tema: “Hvordan kan ditt bygg spare energi på riktig vannkvalitet?”. Med oss har vi daglig leder Lise…

Les mer...

Åpen mikrofon – Hør om det som skjer i bransjen vår

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Beskrivelse:  I dette webinaret var det ikke vi som bestemte hvem som skulle snakke, eller hva det skulle snakkes om; men vi ønsket å høre om alt det spennende som skjer i bransjen vår. Vi har fire engasjerte foredragsholdere som snakker om godt inneklima, storkjøkken og brann, ombruk i…

Les mer...

Ny BREEAM manual

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Beskrivelse:  Den nye versjonen av BREAAM-manualen ble publisert 28. februar 2022, men begynner nå å bli aktuelt i pågående prosjekter. Vi ser på flere perspektiver om VVS-faglige spørsmål og problemstillinger som må løses i prosjekter som skal BREEAM-sertifiseres. Hva kjennetegner suksessprosjektene hvor BREEAM og VVS har latt seg løse…

Les mer...

Introduksjon til bærekraftsledelse

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Beskrivelse:  Isak gir oss en introduksjon til bærekraftsledelse. Introduksjonswebinaret tar for seg utgangspunktet for bærekraftsbegrepet, hvilke dimensjoner dette innebefatter som bl.a FN´s bærekraftsmål og hvilke suksessfaktorer bedrifter bør være kjent med for å få en god prosess i sitt bærekraftsarbeid. NemiTek kan også tilby heldagskurs eller et mer omfattende…

Les mer...

Eksotiske varmeløsninger, spennende løsninger du kanskje ikke har sett før!

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Kursbeskrivelse:  Vi ser på spennende varmeløsninger, blir de for komplekse og hvilket utbytte får man av nytenkende løsninger? Med oss har vi Geir Andersen fra Drammen kommune som snakker om GeoTermos. «GeoTermos» har nå vært i drift i et par sesonger, og Geir deler sine erfaringer fra gjennomføring av…

Les mer...

Energieffektivisering av snøsmelteanlegg

Hvordan kan snøsmelteanlegg utnyttes mer energiøkonomisk? Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Beskrivelse:  Rapporten i dette webinaret ble utarbeidet i forbindelse med et Hovedprosjekt på Fagskolen Innlandet våren 2022. Emnet inngår i linjen Klima, energi og miljø (KEM). Det er ulik praksis ifbm. utforming av snøsmelteanlegg. Ved å trekke frem betydningen av grunnisolasjon, leggemønster og…

Les mer...

Ventilasjon – Fuktig luft

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Beskrivelse:  Dette kurset tar for seg aspekter i forhold til fuktig luft som, krav til fukt, litt historikk, bruk av Mollier-diagram, kjøling i hx-diagram og befuktning.  Foredragsholdere: Foredragsholder: Arne Pihl Bord Arne er utdannet høgskoleingeniør innen VVS og klimateknikk, og er i dag rådgiver i Norconsult AS. Han har…

Les mer...