Jugendkonferansen

Jugendkonferansen 21. september | Ålesund jˈu:gənt: Ungdommelig og fremtidsrettet «Det grønne skiftet» og klimaendringer tvinger byggebransjen til å ta grep og bygge mer robust – samt spare både energi og ressurser. EU setter kursen og Norge følger etter. Det er en tsunami av regelverk som innføres for å nå klimamålene. Heldigvis gir disse endringene vår…

Les mer...

Åpen mikrofon – Hør om det som skjer i bransjen vår

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Beskrivelse:  I dette webinaret var det ikke vi som bestemte hvem som skulle snakke, eller hva det skulle snakkes om; men vi ønsket å høre om alt det spennende som skjer i bransjen vår. Vi har fire engasjerte foredragsholdere som snakker om godt inneklima, storkjøkken og brann, ombruk i…

Les mer...

Ny BREEAM manual

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Beskrivelse:  Den nye versjonen av BREAAM-manualen ble publisert 28. februar 2022, men begynner nå å bli aktuelt i pågående prosjekter. Vi ser på flere perspektiver om VVS-faglige spørsmål og problemstillinger som må løses i prosjekter som skal BREEAM-sertifiseres. Hva kjennetegner suksessprosjektene hvor BREEAM og VVS har latt seg løse…

Les mer...

Ny nasjonal veileder for vannbehandling

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Beskrivelse:  Van Ha Doan er en av prosjektlederne og forfatterne bak den nye Nasjonale veilederen for vannbehandling. Van gir deg en gjennomgang av de viktigste utdragene fra veilederen og hvordan du selv kan følge anbefalingene for å oppnå optimal drift ved egne energianlegg.    Foredragsholdere: Foredragsholder: Van Ha Doan…

Les mer...

Eksotiske varmeløsninger, spennende løsninger du kanskje ikke har sett før!

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Kursbeskrivelse:  Vi ser på spennende varmeløsninger, blir de for komplekse og hvilket utbytte får man av nytenkende løsninger? Med oss har vi Geir Andersen fra Drammen kommune som snakker om GeoTermos. «GeoTermos» har nå vært i drift i et par sesonger, og Geir deler sine erfaringer fra gjennomføring av…

Les mer...

Energieffektivisering av snøsmelteanlegg

Hvordan kan snøsmelteanlegg utnyttes mer energiøkonomisk? Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Beskrivelse:  Rapporten i dette webinaret ble utarbeidet i forbindelse med et Hovedprosjekt på Fagskolen Innlandet våren 2022. Emnet inngår i linjen Klima, energi og miljø (KEM). Det er ulik praksis ifbm. utforming av snøsmelteanlegg. Ved å trekke frem betydningen av grunnisolasjon, leggemønster og…

Les mer...

Boligsprinkler

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Kursbeskrivelse: I dette kurset vil du få en kort innføring i prosjektering av boligsprinkler etter standarden som ble utgitt i 2018/2019. Det vil bli fokus på viktige endringer fra INSTA-900-1, prosjektering av boligsprinkleranlegg og dimensjonering, hva er krav til dokumentasjon av boligsprinkler, tips og råd om plassering av sprinklerhoder i…

Les mer...

Prosjektering av sanitærinstallasjoner

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Kursbeskrivelse: «Alt flyter» skrev Heraklit for ca. 2500 år siden. Han tenkte neppe på vannlekkasjer, men heller at ingenting forblir det samme over tid. I evighetens perspektiv kan påstanden være riktig, men i dette kurset skal vi konsentrere oss om det relativt stabile ved prosjektering av sanitærinstallasjoner. Prosjektering av sanitærinstallasjoner er i sin natur tuftet på fysiske lover og beregninger som…

Les mer...

God vannhygiene – krav, kontroll og kvalitet

Annonsørinnhold. Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Dette webinaret ble sendt den 10.12.2020 hvor Unilabs og Armaturjonsson tok oss igjennom hva du bør tenke på for å sikre god vannhygiene i dine bygg. Kursbeskrivelse: Hvorfor oppstår bakteriell vekst i systemene? Hva er kravene til forebygging og kontroll av vannsystemet? Hvilke systemer kan benyttes for å…

Les mer...