Jugendkonferansen

Jugendkonferansen 21. september | Ålesund jˈu:gənt: Ungdommelig og fremtidsrettet «Det grønne skiftet» og klimaendringer tvinger byggebransjen til å ta grep og bygge mer robust – samt spare både energi og ressurser. EU setter kursen og Norge følger etter. Det er en tsunami av regelverk som innføres for å nå klimamålene. Heldigvis gir disse endringene vår…

Les mer...

Ny nasjonal veileder for vannbehandling

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Beskrivelse:  Van Ha Doan er en av prosjektlederne og forfatterne bak den nye Nasjonale veilederen for vannbehandling. Van gir deg en gjennomgang av de viktigste utdragene fra veilederen og hvordan du selv kan følge anbefalingene for å oppnå optimal drift ved egne energianlegg.    Foredragsholdere: Foredragsholder: Van Ha Doan…

Les mer...