Luftbåren oppvarming

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Beskrivelse:  I dette webinaret ser vi på bruk av ventilasjonslufta som varmedistributør i ulike bygg. Med oss har vi Kari Thunshelle fra Sintef som trekker historiske linjer og endrede forutsetninger for å lykkes. Kari var forfatteren bak prosjektrapporten «Oppvarming via tilluft» fra 2016 som var en del av ForKlima-prosjektet.…

Les mer...

Åpen mikrofon – Hør om det som skjer i bransjen vår

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Beskrivelse:  I dette webinaret var det ikke vi som bestemte hvem som skulle snakke, eller hva det skulle snakkes om; men vi ønsket å høre om alt det spennende som skjer i bransjen vår. Vi har fire engasjerte foredragsholdere som snakker om godt inneklima, storkjøkken og brann, ombruk i…

Les mer...

Ny BREEAM manual

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Beskrivelse:  Den nye versjonen av BREAAM-manualen ble publisert 28. februar 2022, men begynner nå å bli aktuelt i pågående prosjekter. Vi ser på flere perspektiver om VVS-faglige spørsmål og problemstillinger som må løses i prosjekter som skal BREEAM-sertifiseres. Hva kjennetegner suksessprosjektene hvor BREEAM og VVS har latt seg løse…

Les mer...

Eksotiske varmeløsninger, spennende løsninger du kanskje ikke har sett før!

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Kursbeskrivelse:  Vi ser på spennende varmeløsninger, blir de for komplekse og hvilket utbytte får man av nytenkende løsninger? Med oss har vi Geir Andersen fra Drammen kommune som snakker om GeoTermos. «GeoTermos» har nå vært i drift i et par sesonger, og Geir deler sine erfaringer fra gjennomføring av…

Les mer...

Energieffektivisering av snøsmelteanlegg

Hvordan kan snøsmelteanlegg utnyttes mer energiøkonomisk? Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Beskrivelse:  Rapporten i dette webinaret ble utarbeidet i forbindelse med et Hovedprosjekt på Fagskolen Innlandet våren 2022. Emnet inngår i linjen Klima, energi og miljø (KEM). Det er ulik praksis ifbm. utforming av snøsmelteanlegg. Ved å trekke frem betydningen av grunnisolasjon, leggemønster og…

Les mer...

Siste nytt: Avgifter og regelverk for flytende energibærere

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Kursbeskrivelse:  Kjartan Berland informerer om endringer og bestemmelser som berører bruk og omsetning av flytende energibærere, bioolje og mineralolje og henviser spesielt til endringer i det politiske bildet og statsbudsjettet for 2023. Foredragsholder: Varighet: ca. 30 minutter.

Les mer...

Flytende energibærere

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Dette digitale fagmøtet omhandler flytende energibærere og ble sendt LIVE den 10.06.2022. Med oss hadde vi Kjartan Berland fra Drivkraft Norge. Kursbeskrivelse: Kjartan gir oss en status på myndighetenes avgiftspolitikk og deres ståsted ifht klimaplan, hvilke rammebetingelser kan vi forvente i fremtiden og hvor langt vi har kommet i arbeidet…

Les mer...

Varmegjenvinning for ventilasjon

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Kursbeskrivelse: Ventilasjon av bygninger er svært energikrevende, men med varmegjenvinning klarer vi å redusere energibruken betydelig. I dette kurset vil vi se på ulike løsninger for varmegjenvinning, virkningsgrader, energi- og effektreduksjon, ulemper og fordeler med ulike løsninger, nye løsninger med mer.. Med oss har vi Hans Martin som er professor…

Les mer...