Åpen mikrofon – Hør om det som skjer i bransjen vår

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Beskrivelse:  I dette webinaret var det ikke vi som bestemte hvem som skulle snakke, eller hva det skulle snakkes om; men vi ønsket å høre om alt det spennende som skjer i bransjen vår. Vi har fire engasjerte foredragsholdere som snakker om godt inneklima, storkjøkken og brann, ombruk i…

Les mer...

Ny BREEAM manual

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Beskrivelse:  Den nye versjonen av BREAAM-manualen ble publisert 28. februar 2022, men begynner nå å bli aktuelt i pågående prosjekter. Vi ser på flere perspektiver om VVS-faglige spørsmål og problemstillinger som må løses i prosjekter som skal BREEAM-sertifiseres. Hva kjennetegner suksessprosjektene hvor BREEAM og VVS har latt seg løse…

Les mer...

Eksotiske varmeløsninger, spennende løsninger du kanskje ikke har sett før!

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Kursbeskrivelse:  Vi ser på spennende varmeløsninger, blir de for komplekse og hvilket utbytte får man av nytenkende løsninger? Med oss har vi Geir Andersen fra Drammen kommune som snakker om GeoTermos. «GeoTermos» har nå vært i drift i et par sesonger, og Geir deler sine erfaringer fra gjennomføring av…

Les mer...

Ventilasjon – Fuktig luft

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Beskrivelse:  Dette kurset tar for seg aspekter i forhold til fuktig luft som, krav til fukt, litt historikk, bruk av Mollier-diagram, kjøling i hx-diagram og befuktning.  Foredragsholdere: Foredragsholder: Arne Pihl Bord Arne er utdannet høgskoleingeniør innen VVS og klimateknikk, og er i dag rådgiver i Norconsult AS. Han har…

Les mer...

Energieffektiv oppvarming – Slik bør DU designe varmesentralen for å utnytte synergier og tilrettelegge enkel og effektiv drift!

Her kommer vinteren; den kalde dyre tida! Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Kursbeskrivelse:  Dette er del 3 som er siste del av vårt program over 3 deler. Monica Havskjold starter med å se på fjernvarme som energieffektiv oppvarming. Mens Jørn Stene ser på riktige systemløsninger for energieffektiv oppvarming. Til slutt går Robert Skramstad gjennom…

Les mer...

Ventilert Inneklima

Faktorer som påvirker inneklimaet og metoder for å tilfredsstille krav fra ulike instanser. Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Kursbeskrivelse: Inneklimaet i et bygg påvirkes av mange ulike faktorer, og regelverket som legger føringer for hva som definerer et godt inneklima er sammensatt fra flere ulike instanser. Kurset setter fokus på de ulike faktorene som…

Les mer...

Storkjøkkenventilasjon

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Kursbeskrivelse: Gjennom dette kurset vil deltagerne få en innføring i hva det er spesielt viktig å ta hensyn til ved prosjektering og brannsikring av storkjøkkenventilasjon. Hvilke veiledninger kan vi med fordel støtte oss til og hvilket regelverk skal vi forholde oss til slik at vi er trygge på at anleggene…

Les mer...

Ventilasjon etter pandemien

Dette innholdet er inkludert i medlemskap. Kursbeskrivelse: Hva har vi lært om Covid19 og ventilasjon, og hvordan kan vi bruke dette i den nye hverdagen – og i en ny krise? I dette kurset vil Sverre gå igjennom følgende: Dette er opptak av et halvdagskurs. Varighet: ca. 140 minutter. Foredragsholder: Sverre Holøs Sverre er seniorforsker, og…

Les mer...