Kurs i Varme

Innregulering av vannbårne energisystemer

Under innreguleringen av varmeanlegg oppdages gjerne feil og unøyaktigheter som er begått på et tidligere stadium i prosjektet. I dette kurset rettes fokus mot valgene som tas i prosjektets tidligfase og hvilke innvirkninger de har på sluttresultatet.

Instruktør:  Per Eivind Larsen
allerede i gang
Norsk
890kr
Les mer

Medlemsmøte: Enklere varme

Fagmøtet Fra 5 til 3 rør introduserer en ny måte å tenke varmeløsninger på. Den vanlige femrørsløsningen til våtrom blir utfordret av en innovativ trelørsløsning. 

Instruktør:  Johanna Olsen
allerede i gang
Norsk
89kr
Les mer