Design og utforming av kanalnett


Byggherren ønsker stadig mindre plass til ventilasjonssystemet. Samtidig øker kravet til SFP. Riktig utforming og design av kanalnettet er derfor helt avgjørende i dagens moderne bygg. 


KURSBESKRIVELSE

Design og utforming av kanalnett

Prosjekterende av ventilasjonsanlegg får stadig mindre tilgjengelig plass over himling. Samtidig stilles det strengere krav til SFP og lave trykkfall. Gjennomtenkt utforming og design av kanalnettet er derfor avgjørende.

I kurset vil Arne P. Bordi fra Norconsult og Mads R. Karlasen fra Lindab ta for seg utfordringene knyttet til utforming av ventilasjonsanlegg. Gjennom blant annet å se på aggregatplassering, tetthetsklasser, materialvalg i kanalnettet og trykk- og lekkasjetesting, vil de presentere ulike løsninger for å lykkes med prosjekteringen. Egnet målgruppe er prosjekterende og utførende av ventilasjonsanlegg.

Våren 2018 ble kurset gjennomført som et heldagskurs i fem norske byer, med svært gode tilbakemeldinger. 

Læreplan

 • Unit 1: Modul 1 - Ventilasjonens historie [7 min]
 • Unit 2: Modul 2 - SFP og regelverk [4 min]
 • Unit 3: Modul 3 - Plassering av aggregatet [4 min]
 • Unit 4: Modul 4 - Trykktap i kanalnettet [5 min]
 • Unit 5: Modul 5 - Friksjonstap og støttap [10 min]
 • Unit 6: Modul 6 - Dimensjonering av kanalnettet [8 min]
 • Unit 7: Modul 7 - Kanaler og deler [21 min]
 • Unit 8: Modul 8 - Tetthet og lekkasjer i kanalnett [13 min]
 • Unit 9: Modul 9 - Materialklasser [8 min]
 • Unit 10: Modul 10 - Temperaturgrenser [5 min]
 • Unit 11: Modul 11 - Kostnadsfordeling i et ventilasjonsanlegg [2 min]
 • Unit 12: Modul 12 - Teoretisk om montasje [6 min]
 • Unit 13: Modul 13 - Oppsummering og avslutning [16 min]


Pris:  890kr

Språk: Norsk

Tilgjengelig: Åpent

Påmeldingsdatoer: Når som helst

Hvem kan registrere: Alle

OM INSTRUKTØR

Arne Pihl Bordi
Arne Pihl Bordi
Arne er utdannet høgskoleingeniør innen VVS og klimateknikk, og jobber i dag som fagkoordinator VVS i Norconsult. I tillegg sitter han i stillingen som Fagsjef Ventilasjon i Nemitek, hvor han er foreningens ekspert og ansikt utad innenfor ventilasjonsfaget. Arne er en dyktig ingeniør med stor forståelse for faget.
Mads R. Karlsen
Mads R. Karlsen
Mads har bred erfaring fra alle faser i prosjektering og planlegging av VVS-tekniske anlegg. Erfaring fra større og mindre totalprosjekter som teknisk koordinator og fremdriftsansvarlig overfor byggherre. Han har erfaring blant annet som daglig leder i rådgiverfirma, avdelingsleder for ventilasjonsentreprenør, samt prosjektleder innen samme bransje med bred erfaring fra totalentrepriser ...

Lignende Kurs

Medlemsmøte: Sorptiv kjøling

fredrikpaulsen, andersgranstrand

89kr

Fagmøte: Tørre fakta om tørr luft

johanna

89kr