Kursoversikt

Sorptiv kjøling baserer seg på å tørke ventilasjonsluften med fjernvarme før den tilsettes fukt. Dette medlemsmøtet viser deg hvordan teknologien fungerer. 

Dette kurset vil gi deg oversikt over forpliktelsene du som underentreprenør har i byggeprosjekter. Du vil få kunnskap om hvordan du holder kontroll på det juridiske gjennom hele prosjektet - fra k...

Med BricsCAD-VVS kan du produsere komplette tegninger for ulike typer VVS-installasjoner.