Design og utforming av kanalnett

Beskrivelse

Prosjekterende av ventilasjonsanlegg får stadig mindre tilgjengelig plass over himling. Samtidig stilles det strengere krav til SFP og lave trykkfall. Gjennomtenkt utforming og design av kanalnettet er derfor avgjørende.

I kurset vil Arne P. Bordi fra Norconsult og Mads R. Karlasen fra Lindab ta for seg utfordringene knyttet til utforming av ventilasjonsanlegg. Gjennom blant annet å se på aggregatplassering, tetthetsklasser, materialvalg i kanalnettet og trykk- og lekkasjetesting, vil de presentere ulike løsninger for å lykkes med prosjekteringen. Egnet målgruppe er prosjekterende og utførende av ventilasjonsanlegg.

Våren 2018 ble kurset gjennomført som et heldagskurs i fem norske byer, med svært gode tilbakemeldinger. 

1 490kr

Pris eksludert MVA