Innregulering av vannbårne energisystemer

Beskrivelse

Under innreguleringen av varmeanlegg oppdages gjerne feil og unøyaktigheter som er begått på et tidligere stadium i prosjektet. I dette kurset rettes fokus mot valgene som tas i prosjektets tidligfase og hvilke innvirkninger de har på sluttresultatet.

Kurset er delt inn i fem moduler med følgende tema:

1. Hvordan skal det vannbårne anlegget prosjekteres/bygges?

2. Beregning og dimensjonering av ventiler

3. Kontrollpunkter før innregulering

4. Innreguleringsmetoder

5. Utarbeide god dokumentasjon

 

1 490kr

Pris eksludert MVA