Medlemsmøte: Kontrakt og avtaler

Beskrivelse

En god kontrakt er en forutsetning for et godt prosjekt. Dette seminaret setter spesielt fokus på kontraktsretten knyttet til avtaleinngåelse.

I den senere tid har det fra flere tekniske underentreprenører blitt alarmert om en stadig økende bruk av urimelige avvik fra de standardiserte kontraktsbestemmelsene utviklet av Standard Norge. I dette foredraget vil advokatene Arne Sørsdahl og  Eirik Gåskjønli gå igjennom kontraktsinngåelsen fra A til Å. Det fokuseres særlig på slike avvik fra NS-kontraktene og hvordan disse kan håndteres.

Tema som gjennomgås:

  • Standardavtaler
  • Sentrale spørsmål ved avtaleinngåelsen
  • Risikobegrepet i entrepriseretten
  • Overføring av risiko til entreprenøren
  • Eksempler på avviksbestemmelser og den kontraktuelle virkningen av slike
  • Håndtering av risiko i prosjektets faser

Medlemsmøtet varer i ca. 90 minutter.

149kr

Pris eksludert MVA