Test front

Gratis

Åpen mikrofon – Hør om det som skjer i bransjen vår

Vi hører om alt det spennende som skjer i bransjen vår.

Gratis

Ny BREEAM manual

Vi ser på den nye versjonen av BREAAM-manualen. Hva betyr BREEAM v6.0 for VVS i DITT neste prosjekt?

Gratis

Ny nasjonal veileder for vannbehandling

Van Ha Doan gir deg en gjennomgang av de viktigste utdragene fra den nye veilederen for vannbehandling.

Gratis

Introduksjon til bærekraftsledelse

Isak Oksvold gir oss en introduksjon til bærekraftsledelse.

Gratis

Eksotiske varmeløsninger, spennende løsninger du kanskje ikke har sett før!

Vi ser på spennende varmeløsninger, blir de for komplekse og hvilket utbytte får man av nytenkende løsninger?

Gratis

Energieffektivisering av snøsmelteanlegg

Hvordan kan snøsmelteanlegg utnyttes mer energiøkonomisk?

Gratis

Ventilasjon – Fuktig luft

Dette kurset tar for seg krav til fukt, litt historikk, bruk av Mollier-diagram, kjøling i hx-diagram og befuktning.

Gratis

Annonsørinnhold: Pressfittings, lekkasjesikkerhet og vannhygiene

Viega ser på pressfittings, lekkasjesikkerhet og vannhygiene.

Gratis

Annonsørinnhold: Vannkvalitet og smart varmtvannsbereder

Vi ser på vannkvalitet og smart varmtvannsbereder hos Høiax.

Gratis

Siste nytt: Avgifter og regelverk for flytende energibærere

Kjartan Berland informerer om avgifter og regelverk for flytende energibærere.

Gratis

Energieffektiv oppvarming – Slik bør DU designe varmesentralen for å utnytte synergier og tilrettelegge enkel og effektiv drift!

Vi ser på Energieffektiv oppvarming.

Gratis

Energiøkonomisk og bærekraftig rehab – hvilke tiltak burde DU planlegge nå?

Vi utforsker energiøkonomiske og bærekraftige rehab tiltak.

Gratis

Energioptimalisert drift i vinterhverdagen – strakstiltak DU kan gjøre nå!

Vi utforsker hvilket strakstiltak driften kan ta for å bli enda bedre rustet for en dyr vinter.

Gratis

Flytende energibærere

Vi ser på utfasing av fossil fyringsolje, og status for utvikling og bruk av bio-fyringsolje.

Gratis

Riktig valg, bruk og skifte av luftfilter – med tanke på luftkvalitet og bærekraft

I dette kurset ser vi på luften rundt oss, krav for tilluften, valg av luftfilter i henhold til ISO 16890 og 16798, med mer.

Gratis

Ventilert Inneklima

Kurset setter fokus på de ulike faktorene som påvirker inneklimaet og hvilke lover, forskrifter, veiledere og føringer som påvirker valgene vi tar for å skape gode bygg.

Gratis

Effektiv prosjektering og produksjon med Lean

I dette kurset får du en introduksjon på hva Lean Construction dreier seg om, og du vil få innsyn i hvordan store og små prosjekter bruker dette for å lykkes med å være riktig bygget til riktig tid.

Gratis

Boligsprinkler

I dette kurset vil du få en kort innføring i prosjektering av boligsprinkler etter standarden som ble utgitt i 2018/2019.

Gratis

Storkjøkkenventilasjon

Gjennom dette kurset vil deltakerne få en innføring i hva det er spesielt viktig å ta hensyn til ved prosjektering og brannsikring av storkjøkkenventilasjon.

Gratis

Ventilasjon etter pandemien

Hva har vi lært om Covid19 og ventilasjon, og hvordan kan vi bruke dette i den nye hverdagen – og i en ny krise? I dette kurset vil Sverre se nærmere på dette.

« » side 1 / 3