Ventilasjon

kr1490

Ventilert Inneklima

Kurset setter fokus på de ulike faktorene som påvirker inneklimaet og hvilke lover, forskrifter, veiledere og føringer som påvirker valgene vi tar for å skape gode bygg.

Se mer…

kr2900

Storkjøkkenventilasjon

Gjennom dette kurset vil deltakerne få en innføring i hva det er spesielt viktig å ta hensyn til ved prosjektering og brannsikring av storkjøkkenventilasjon.

Se mer…

Gratis

Webinar: Miljøvennlig VVS

Vel møtt til webinar i regi av NemiTek Oslo om Miljøvennlig VVS, den 16. desember.

Se mer…

kr2900

Ventilasjon etter pandemien

Hva har vi lært om Covid19 og ventilasjon, og hvordan kan vi bruke dette i den nye hverdagen – og i en ny krise? I dette kurset vil Sverre se nærmere på dette.

Se mer…

kr2900

NS3031 vs. Virkeligheten

Gjennom dette kurset vil Gert ta et skråblikk på hvordan standarder allikevel må brukes med omtanke.

Se mer…

kr3100

Direktesending av Riktig valg, bruk og skifte av luftfilter – med tanke på luftkvalitet og bærekraft

LIVE-sending av halvdagskurs om Riktig valg, bruk og skifte av luftfilter - med tanke på luftkvalitet og bærekraft den 02. desember fra kl. 09.00.

Se mer…

kr2900

Varmegjenvinning for ventilasjon

I dette kurset vil vi se på ulike løsninger for varmegjenvinning, virkningsgrader, energi- og effektreduksjon, ulemper og fordeler med ulike løsninger, nye løsninger.

Se mer…

Gratis

Skoler på vent

Dette webinaret handler om prosjektet "Skoler på vent", og er i regi av NemiTek Trøndelag. Webinaret ble sendt den 15.06.2021.

Se mer…

kr3950

Velfungerende behovsstyrt ventilasjon

Kurset vil ha hovedfokus på elementene: Vifteregulering, romklimatisering, overlevering uten feil og effektiv drift og utvikling.

Se mer…

Gratis

Digital tvilling for tekniske anlegg

Hvordan kan man være trygg på at de tekniske anleggene fungerer sammen, og hvorfor bør man være det – før bygget er bygd? Gratis web-foredrag.

Se mer…

Gratis

Konsekvenser ved feil i ventilasjonsanlegget

Feil i mekaniske ventilasjonsanlegg har store konsekvenser for forvaltning, drift og vedlikehold. Hva er årsakene til disse feilene? Gratis web-foredrag.

Se mer…

Gratis

Forretning foran løsning – hvordan garantere gevinst?

IT-revolusjonen har resultert i etablerte og gevinstbærende tekniske løsninger for mange behov. Men hvordan utnytter vi det for eiendomsledelse? Gratis web-foredrag.

Se mer…

Gratis

Hvordan bruke digitalisering og smarte funksjoner i eiendomsforvaltning?

Hvordan brukes teknologi og digitalisering i eiendomsfovaltning i sin helhet?

Se mer…

kr149

Sorptiv kjøling

Dette medlemsmøtet viser deg hvordan teknologien for sorptiv kjøling fungerer.

Se mer…

kr149

Tørre fakta om tørr luft

På dette fagmøtet på Miljøhuset GK ble konsekvenser ved tørr inneluft belyst og drøftet.

Se mer…

kr1490

Design og utforming av kanalnett

I kurset vil foredragsholderne ta for seg utfordringene knyttet til utforming av ventilasjonsanlegg.

Se mer…